Ford Hải Dương
118 An Định, Khu 14,Phường Bình Hàn, Tp. Hải Dương,Hải Dương
0898.44.1818 - Mr Dương
In bài này